350. rocznica bitwy o Sønderborg

“Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć tracą życie.” Ferdinand Foch

350. rocznica wyzwolenia Soenderborga od Szwedów przez hetmana Stefana Czarnieckiego

14.12.2008

Polski Związek w Sønderborgu zorganizował obchody 350 rocznicy wyzwolenia miasta i zamku w Sønderborgu spod szwedzkiej okupacji przez wojska Rzeczypospolitej dowodzone przez Polaka hetmana Stefana Czarnieckiego, wydarzenia historycznego, które zostało upamiętnione w polskim hymnie narodowym:

“Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.”

To słynne „rzucenie się przez morze" to zimowa przeprawa morska, którą dokonały wojska Rzeczypospolitej pod dowództwem Stefana Czarnieckiego wezwane na pomoc Królestwu Duńskiemu przez Fryderyka III. „Potop szwedzki" pod przywództwem króla Karola X Gustawa zmusił Danię do zawarcia przymierza z Rzeczypospolitą. Przekroczenie cieśniny morskiej pomiędzy Jutlandią a wyspą Als było realizacją zobowiązań sojuszniczych.

Ówczesny Prymas, Kanclerz Koronny, Mikołaj Prażanowski, podczas uroczystości żałobnej w Warszawie po śmierci hetmana Stefana Czarnieckiego, w obecności króla Jana Kazimierza wypowiedział te pamiętne słowa: „ Czarniecki dał wszystkim wszystko: Królowi-Koronę, Królestwo-Stanom, Obywatelom-Ojczyznę, -On zatartą sławę Narodu poddźwignął ” .

Henryk Sienkiewicz, napisał w 1907 roku w liście do proboszcza w Czarncy: „trzeba tak wierzyć, w Boską i dziejową sprawiedliwość, taką mieć nadzieję w lepszej przyszłości i tak kochać Ojczyznę, jak wierzył, ufał i kochał Stefan Czarniecki” .

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

“Ludzie są śmiertelni, a Rzeczpospolita wieczna.” – Stefan Czarniecki